Manifesto

Manifesto

Manifesto

2015 yılında yapılan Bisiklet Algı ve Araştırması, Türkiye’de bisiklet kullanıcıların profili ve toplumun algısı üzerine oldukça çarpıcı bilgiler veriyor.

Araştırmaya göre toplumun %17’si bisiklet sürüyor. Bisiklet kullanan kadınların oranı ise %5. Alışverişe, işe, okula gitmek için bisikleti kullanan kadınlar İstanbul halkının sadece binde 6’sı. Ancak, kadınların %65’i bisiklete binmek istiyor.

Bisiklet kullanan kadınların bisiklet kullandıkları yerler de erkeklere göre çok daha sınırlı. Kadınlar daha çok yakın çevrelerinde, bisiklet yollarında, araçların olmadığı yerlerde bisiklet sürmeyi tercih ediyor. Erkeklerin eşleri ya da kız arkadaşlarının bisiklet kullanmasına bakışı bisiklete ilgilerine bağlı. Bisiklet sürmeyi bilen erkeklerin %75’i eşlerinin bisiklet kullanımını desteklerken, bilmeyenlerde bu oran %27’de kalıyor. 

Bisikletli Kadın İnisiyatifi,

 • Bisiklet kültürünü, kadınların gündelik yaşamına entegre etmemiz için yeniden tanımlamaya ihtiyacımız var. Kendi hızımızda ilerleyebilir, kendi bisikletlerimizi tamir edebilir, okula ve işe bisikletimizle gidebilir ve bisiklet devriminde lider olabiliriz.
 • Daha çok bisikletli kadınla tanışmak ve “bisikletli yaşamı” daha çok kadına anlatmak istiyoruz.
 • Bilgi ve stratejilerimizi paylaşarak dayanışma ağı oluşturmak istiyoruz.
 • Yollarda daha fazla kadın bisikletçi görmek, bisikletin yaygınlaşması için çalışmak ve bisiklet hareketliliği konusundaki konuşmaların ön saflarında yer almak istiyoruz.
 • Yaşadığımız kentte daha çok bisiklet alanları arzu ediyoruz.
 • Bisikleti, ulaşım aracı olarak kullanıyor, trafikte bisikletlilerin haklarını biliyoruz. Yaya ve sürücülerden bu konuda saygı bekliyoruz.
 • Erkek egemen bisiklet kültürüne asimile olmak istemiyoruz. Bisiklet dünyasına çeşitlilik katmak istiyoruz.
 • Bisiklet dünyasında hiyerarşik olmayan örgütlenme biçimleri oluşturmak istiyoruz.
 • Türkiye’deki diğer bisiklet topluluklarını, bisiklet sporcuları ve organizatörleri kültürel değişimin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve destekliyoruz.

Nasıl başaracağız?

 • Bisikleti normalleştirerek
 • Formalitelerden uzaklaşarak, ritüelleri bırakarak
 • Bisikleti yavaş yavaş / adım adım hayata dâhil ederek
 • Diğer ulaşım araçlarından ayrı değil, onlarla beraber bir denge kurarak
 • Yol gösterici olarak,
 • Birlikte çözüm üreterek,
 • Deneyim paylaşarak,
 • “Ben de yapabilirim” duygusu uyandırarak

İnanıyoruz!

Bisiklet, insanları bir araya getirir. 
Daha fazla insan bisiklet sürdüğünde: 
Hayat herkes için daha iyidir; 
Topluluklar daha güvenli, daha güçlü ve daha saygılıdır; 
Ülkemiz daha sağlıklı, ekonomik açıdan daha güçlü, çevre açısından daha temiz ve daha

***Bisikletli Kadın İnisiyatifi, hiçbir şekilde politik ve siyasi bir kimliğe sahip değildir, bu yönde mesajlar vermez. Toplum kesimleri arasında din, dil, ırk, mezhep vb ayrımlarda bulunamaz. Protest içerikli eylemler düzenlemez ve bu tür eylemlere katılmaz.

 

 • https://aktifyasam.org.tr/arastirmalar/